System BFS

System uzupełniania wody Aquamatic /BFS
Battery Filling System

Podczas eksploatacji baterii trakcyjnych ubytek wody następuje głównie w wyniku jej elektrolizy, występującej podczas końcowej fazy ładowania powodującej powstawanie wodoru i tlenu. Ten ubytek wody należy uzupełniać w ogniwach baterii, aby przywrócić odpowiedni poziom i ciężar właściwy elektrolitu. Może to być realizowane za pomocą instalacji do centralnego lub punktowego dolewania wody.

Korki wszystkich ogniw połączone są szeregowo lub szeregowo/równolegle za pośrednictwem instalacji rurowej. Woda podawana jest do ogniw z centralnego zbiornika pod działaniem siły ciężkości, podciśnienia lub ciśnienia, w zależności od konstrukcji korków. Gdy poziom elektrolitu w każdym ogniwie osiągnie właściwą wartość, dopływ wody do ogniw zostaje wstrzymany. Realizowane jest to na różne sposoby, w zależności od konstrukcji korków. Korek wyposażony jest w pływak, który zamyka zawór wlotowy wody, gdy elektrolit osiągnie wymagany poziom. Gazy są odprowadzane z każdego ogniwa przez otwór w korku.