JAK WYCENIĆ BATERIĘ TRAKCYJNĄ?

Osoby zainteresowane zakupem/wyceną baterii lub ogniw trakcyjnych zapraszamy do wysłania wiadomości e-mail na adres biuro@fhualex.pl. W treści maila należy podać następujące informacje:
  • wymiary baterii: długość, szerokość, wysokość
  • oczekiwane napięcie
  • rodzaj gniazda – wtyczki europejskie (DIN), wtyczki płaskie lub wtyczki metalowe (można je spotkać w wózkach produkcji polskiej i bułgarskiej)
  • typ starej baterii – należy spisać oznaczenia lub zrobić zdjęcie dotychczas używanej baterii trakcyjnej

Uzupełnianie wody w bateriach

Regularne uzupełnianie elektrolitu w akumulatorze to podstawowa czynność zapewniająca długą eksploatację baterii kwasowo ołowiowych. Do uzupełniania używamy wyłącznie wody demineralizowanej lub destylowanej. Należy pamiętać że systemy centralnego uzupełniania wody wymagają najczęściej ciśnienia wody nie mniejszego niż 0,25 bara. Niższe ciśnienie może skutkować zbyt późnym zamykaniem się zaworów odcinających i w efekcie tzw “przelewaniem akumulatora”. Następstwem tego jest wylewanie się elektrolitu podczas ładowania (gdy wzrasta temperatura i w efekcie objętość elektrolitu).

Aby tego uniknąć zbiornik na wodę demineralizowaną powinien być zamocowany na wysokości około 3 metrów.